p // Exit if accessed directly if ( !defined('ABSPATH')) exit; /** * Product Tree Sidebar Template * Template Name: Serenum Product Tree Sidebar * * @file product-tree-sidebar-tmpt.php * @package Responsive * @author Emil Uzelac * @copyright 2003 - 2011 ThemeID * @license license.txt * @version Release: 1.0 * @filesource wp-content/themes/responsive/sidebar-content-page.php * @link http://codex.wordpress.org/Theme_Development#Pages_.28page.php.29 * @since available since Release 1.0 */ ?> Služby | SERENUM

  Elektronika:

  Zakázkový návrh elektroniky

  • zakázkový vývoj elektroniky, číslicové zpracování signálů, systémy sběru dat, řízení procesů v reálném čase,
  • návrh obvodů v FPGA (programovatelných hradlových polích), návrh syntetizovatelných logických bloků, zpracování velkých objemů dat v reálném čase, přeprogramovatelnost za běhu, syntéza na úrovni RTL (VHDL) volitelně doplněná na nízké úrovni (EDIF netlist), včetně alternatiních provedení pro průmysl a letectví.

  Návrh měřících a řídících algoritmů

  • zakázková instrumentace, analýza a řízení pohybu v robotice, navigace,
  • lokalizační systémy založené na inerciálním, kamerovém a majákovém měření, volitelně propojitelné se satelitní navigací; vlastní robustní estimační algoritmy, šité na míru vlastnostem trojrozměrného pohybu,
  • analýza, výpočty a implementace regulátorů a estimátorů, implementace regulátorů a estimátorů pracujících v reálném čase, dávkové zpracování dat,
  • řízení průmyslových robotů (sériové kinematické řetězce), manipulátorů, inverzní kinematika, interpolace, synchronizované víceosé řízení,
  • číslicové zpracování signálů, softwarová implementace nebo přímé zpracování v syntetizovanélogice (FPGA), zkušenosti v oblasti zdravotnictví, softwarového radia, akustiky a zpracování obrazu.

  Správa času a hodin

  • kompenzace zpoždění a seřízení s využitím v telekomunikacích, satelitních technologiích a navigaci,
  • přesná metrologie času, zakázková výroba zařízení, čas události, měření fáze a intervalů (10‑12 …10-10 s RMS single-shot jitter), syntéza přesné frekvence/fáze, optimální estimace času a fáze měřicích systémových hodin (skládání hodin), distribuce a synchronizace času v průmyslových a počítačových sítích, kalibrace optoelektronických součástí,
  • měření, generace a distribuce přesného času a časových značek, systémy založené na radiačně odolných FPGA,
  • numerické simulace časových a fotonických zařízení.

  Ostatní

  • kontrola a optimalizace elektronických a elektromechanických zařízení,
  • návrh a výroba prototypů včetně dokumentace pro výrobu,
  • návrh a výroba testovacích přípravků měřících zřízení,
  • měření a testování elektronických a elektromechanických zařízení,
  • poradenství při administrování zakázek pro kosmický průmysl.

  Mechanika:

  Konstrukce – Mechanismy

  • Zkušenosti s konstrukcí kosmických aplikací (aretace, dvířka koronografu…)
  • Expertní výběr nejvhodnějších materiálů
  • V případě komplikovanější konstrukce možnost variantního řešení
  • Samozřejmostí je přístup zákazníka ke všem klíčovým výpočetním analýzám

  Výpočty – Kontrola konstrukce

  • Vhodné převedení konstrukce do výpočtových modelů
  • Odborné stanovení kritických okrajových podmínek, způsobů zatížení a typu analýz nutných k simulaci reálných podmínek (statika vs. dynamika, únava, nelinearity …)
  • Vyhodnocení výsledků s návrhy na případný redesign

  Výpočty – Kompozity

  • Vyhodnocení kritických míst dané součásti či sestavy, použití vhodných kritérií (Halpin-Tsai….)
  • Určení deformací a koeficientů bezpečnosti
  • Možnost ověření výpočtového modelu statickými, modálními či vibračními zkouškami

  Výpočty – Ztráta stability

  • V případě potřeby použití nelineárních modelů (materiálové a gemometrické nelinearity)
  • Možnost naladění nelineárních materiálových modelů zkouškami
  • Simulace v oblasti ztráty stability i post-stabilitních stavů (arc-length metoda)

  Výpočty – Dynamika

  • Modální analýza (možnost ověření vlastních frekvencí, tvarů zkouškou)
  • Přechodové a frekvenční odezvy
  • Vibrační analýzy, odezvy na zadané spektrum (sinus, random)
  • Odezvy konstrukce na rázy

  Výpočty – Dynamika – MBS

  • Analýza dynamických dějů pevných i poddajných částí
  • Časové průběhy reakčních sil, posuvů uzlových bodů …
  • Možnost vytváření deformačních a napěťových polí v čase
  • Vibrační analýza
  • DOE+MC a Optimalizace

  Výpočty – Explicitní dynamika

  • Průstřely
  • Rázy
  • Srážky

  Výpočty – Teplotní

  • Vývoj GMM, TMM modelů
  • Kontrola kvality submodelů a jejich vložení do celkového termálního modelu subsystému
  • Teplotní analýza (ESATAN) všech pracovních případů během kosmické mise
  • Vývoj redukovaného modelu

  Testování – Čistá místnost

  • Montáž, pájení, měření
  • Termovakuová komora je k dispozici v čisté místnosti
  • Čistota
   • Místnost: 100,000
   • Stan: 10,000
  • Maximální možné rozměry montovaných částí:
   • Místnost:
    • 8,5m x 3,5m x 4m nebo
    • 6m x 4,5m x 4m
   • Stan:
    • 1,82m x 2,1m x 2,6m

  Testování – TV komora

  • Objem komory:
   • 1m3
  • Míra vakua
   • Méně než 10-3 Pa
   • neměnná
  • Teploty
   • Rozsah: -60ºC ÷120ºC
   • Přesnost: 0,1ºC
   • Rychlost: 1ºC/min
  • Rozhraní
   • 10 x DSUB connector 50 pin
  • Maximální rozměry předmětu pro testování v TV komoře :
   • 800mm x 800mm x 800mm

  Testování – Vibrační, razové testy

  • Vibrační testy
  • Vyhledávání rezonancí
  • Rázy
  • Havarijní bezpečnost
  • Kombinované zkoušky (vibrace, rázy, teplota, vlhkost)
  • Lineární zrychlení
  • Elektrodynamická vibrační a rázová zařízení s kluzným stolem:
   • LDS V890-LPT900 COMBO
   • TIRA S597/LS-340
   • LDS V850-440 HBT600 COMBO
  • Normy:
   • EN 60068-2-57, 59, 64
   • RTCA/DO-160
   • MIL-STD-810
   • VW 80101

  Zkoušky – NDT, analýza napětí a deformací

  • Vybavení:
   • Metoda vizuální – endoskopy IW2, IF8D2, stereomikroskopy (Olympus)
   • Metoda vířivých proudů – Phasec 2200 (Hocking), Defectometer 2.835, 2.837 (Foerster),
    EddyScan 30 (Nortec))
   • Ultrazvuk a akustické metody – MasterScan 340 (SonaTest), BondMaster 1000 (Staveley)
   • Metoda akustické emise – Xedo (Dakel))
   • Termoelastická analýza – Spate 4000 (Ometron))
   • Shearografie a interferometrie – Q100, Q800 (Dantec Dynamics)
   • Penetrační metody – Ardrox (Chemetall)
   • Experimentální analýza napětí (Aramis)
  • Normy:
   • EN 473, ISO 9712, EN 4179, NAS-410, SNT-TC-1A
  • Oprávnění:
   • UT, ET — EN 473 level 2
   • VT — EN 473 level 3, EN 4179 level 2, NAS-410 level 2

  Materiálové zkoušky

  • Statické a únavové zkoušky vzorků, panelů a částí konstrukcí (zkoušky řízené deformací nebo silou,
   hysterezí smyčky, aj.)
  • Šíření únavových poruch
  • Lomová houževnatost (K-faktor, J-integrál, plastická zóna)
  • Zkoušky třecí koroze
  • Zkoušky v prostředí (teplota, vlhkost)
  • Vybavení:
   • Zatěžovací stroje MTS, Instron Schenck, Tira, Inova, Instron, Amsler s rozsahy až do 500 kN
   • Laboratoř pro metalografické rozbory a analýzu lomových ploch:
    • Metalografický mikroskop GX51 BF/DF(1000x)
    • Optický mikroskop Olympus SZ 40 (50x)
    • Spektrometry BAIRD Foundrymate + PerkinElmer

Tyto stránky používají tzv. cookies pro lepší funkci při jejich procházení. více informací

Na těchto stránkách mohou být používány tzv. cookies pro Váš lepší prožitek při jejich procházení, pro analýzu návštěvnosti a plnou funkci stránek, např. zobrazení mapy se sídlem SERENUM. Pokud souhlasíte s jejich použitím klikněte na "Přijmout" dole na liště. V případě, že chcete svůj souhlas odvolat, jděte prosím na stránku "Kontakt" a dole klikněte na "Odvolat souhlas s používáním cookies"

Zavřít