• Zakázkový návrh elektroniky [PDF]
  • Zakázkový vývoj elektroniky, číslicové zpracování signálů, systémy sběru dat, řízení procesů v reálném čase
  • Návrh obvodů v FPGA (programovatelných hradlových polích), návrh syntetizovatelných logických bloků
 • Návrh měřicích a řídicích algoritmů
  • Analýza, výpočty a implementace regulátorů a estimátorů
  • Zakázková instrumentace, analýza a řízení pohybu v robotice, navigace
 • Správa času a hodin
 • Zákaznický návrh a vývoj mechaniky [PDF]